Vårt tilbud

Ved hjelp av Bogard får kundene våre tilgang til den mest kvalitative nordiske PEP-databasen. Datakvaliteten vi kan levere gjør identifisering av PEPer til en mye enklere og mer effektiv prosess for brukerne våre. For svenske PEPer betyr dette at vi personnummeret til nesten samtlige personer i databasen, noe som gir både enklere og mer treffsikker screening enn ved oppføring etter navn.

Bruk

Det finnes ulike måter å få tilgang til Bogards PEP-informasjon på, som naturligvis også kan kombineres for å oppnå maksimal kundetilfredshet.

Abonnement på hele databasen

Bogards PEP-liste kan også gjøres tilgjengelig i sin helhet via en XML-fil for brukere som vil integrere den i interne AML-systemer, for daglig screening av hele kunderegisteret. Filene leveres via SFTP, og den enkle filstrukturen gjør det enkelt å importere informasjonen maskinelt.

Dersom kundene har spesielle ønsker angående teknisk format for eksportfiler, eller hvis de vil begrense Bogards standardutvalg av PEP-informasjon, vil vi tilpasse oss disse ønskene så langt det lar seg gjøre.

Online-søk

Med vårt online-søk kan du enkelt søke etter informasjon i databasen vår via et brukervennlig grensesnitt. Dette er en ideell løsning for bedrifter som har kunder med sporadiske transaksjoner med å kontrollere om disse er PEPer, og som dermed gjør det enkelt å oppfylle de lovbestemte kravene. Online-søk kan naturligvis også brukes som en ekstra informasjonskilde for bedrifter som bruker databasen til å screene hele kunderegisteret.

Partnerskap

Bogards PEP-informasjon er integrert i CM1, Sveriges største AML-system, som drives og utvikles av Softronic. For CM1-brukere kreves dermed ingen egen teknisk integrasjon for å begynne å screene mot Bogards PEP-liste, da dette gjøres ved en enkel konfigurasjonsendring.

 

Via Pliance er Bogards PEP-data tilgjengelig via API. Med Pliance kan kundene integrere og automatisere kundekontrollene sine for hvitvasking.

Som en bruker av Roaring vil du få tilgang til Bogards PEP-data, og samtidig ta i bruk den nye standarden for håndteringa av kundedata. Roaring gir virksomheter konkurransedyktighet og kompatibilitet gjennom tilgang til moderne teknologi og oppdatert kundedata levert via API, Web app eller plugin.