Vårt ønske

Vi synes ikke at AML-spørsmål skal trenge å være en unødvendig kilde til bekymringer eller usikkerhet. Med riktige verktøy og prosesser for å identifisere PEPer kan man frigjøre ressurser – ressurser som i stedet kan brukes til å effektivisere andre deler av AML-arbeidet. I Bogard har vi lang erfaring med AML-spørsmål og bruker den erfaringen til å hjelpe kundene med å oppnå dette. Kort sagt vil vi bidra til et enklere og mer effektivt arbeid med AML.

Hva vi gjør

Bogard tilbyr PEP-informasjon av høyeste kvalitet og det mest korrekte utvalget på det nordiske markedet. Med erfaringen vår fra AML-arbeid i banksektoren forstår vi viktigheten av riktige og informative datakilder for å oppnå høyere treffsikkerhet i PEP-screeningen og dermed minimere utredningsarbeidet. Vårt fokus er hele tiden på å forenkle og forbedre kundenes KYC-prosesser, og kjernen i dette er datakvaliteten. Kvaliteten oppnår vi gjennom daglig overvåking av tusenvis av offisielle nettsider, kontinuerlig kontroll og oppdatering av innholdet i databasen vår samt innhenting av offisiell informasjon fra myndighetene.

En annen styrke er vår lokale tilstedeværelse i det nordiske markedet. Vi er alltid oppdatert om endringer i lovverket og bransjestandardene, noe som er en fordel for kundene våre.

Vår bakgrunn

Bogard ble grunnlagt våren 2015 for å møte behovet som oppstod i forbindelse med endringene av den svenske hvitvaskingsloven den 1. august 2015. Vi så et stort behov for en PEP-database med bedre kvalitet på fødselsdata/personnummer, og der utvalget også var tilpasset det svenske lovverket.

I desember 2015 ble den første databasen lansert, og siden den gang har det gått raskt fremover. Vi har per dags dato over 50 kunder som bruker informasjonen vår daglig. Siden den gangen har vi laget tilsvarende PEP-databaser for de øvrige nordiske landene. Vårt håp er å fortsette å hjelpe kundene våre med å effektivisere AML-arbeidet i mange år fremover.

Våre kunder

Vi mener det er veldig viktig å ha en åpen dialog med kundene om tjenestene vi leverer. Vi er stolte over at vi i løpet av vår relativt korte historie har blitt gitt tilliten til å være informasjonsleverandør til noen av Nordens største finansinstitusjoner, og det ser vi som en bekreftelse på at vi gjør noe riktig. Nedenfor ser du noen av selskapene som bruker vår PEP-informasjon.

Utgivningsbevis

Dette nettstedet og informasjonen tilgjengelig her utgjør en database som tilbys av Bogard AB. Utgivningsbevis for databasen er utstedt av Myndigheten för press, radio och TV i Sverige, hvilket innebærer at nettstedet og databasen omfattes av Yttrandefrihetsgrundlagen. Ansvarlig utgiver av databasen er Eric Almbladh, som er utpekt av Bogard AB.