Pålitelig PEP-informasjon på en enkel måte

Nordisk PEP-informasjon

Bogard hjelper virksomheter som omfattes av EUs hvitvaskingsdirektiv med å identifisere politisk eksponerte personer (PEPer). Dette gjør vi gjennom å tilby den grundigste og mest relevante databasen for innenlandske nordiske PEPer og deres nære relasjoner.

Enkel håndtering

EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv innebærer en utvidelse av PEP-begrepet, som nå også omfatter innenlandske PEPer. Dette gjør krav på større ressurser for bedrifter som berøres av loven, og at det blir enda viktigere med en effektiv KYC-prosess. Ved hjelp av vår praktiske erfaring med AML har Bogard utviklet tjenester som hjelper kundene våre på det nordiske markedet med å enkelt og smidig oppfylle kravene til PEP-identifisering.

Høy kvalitet

Vårt kundeløfte er tjenester av høy kvalitet. Produktene våre er utviklet i samsvar med lokal nordisk lovgivning, og i dialog med lokale myndigheter. Vi legger stor vekt på å identifisere riktige roller og personer. Derfor inkluderes og fjernes data i PEP-databasen vår gjennom en prosess som alltid omfatter en manuell vurdering.